Program

Indywidualny program dla każdego dziecka opracowany przez zespół nauczycieli i specjalistów

Program obejmuje min. 3 godziny dziennie zajęć rewalidacyjnych, prowadzonych indywidualnie lub w małej grupie, zgodnie z orzeczeniem.

Odtwórz wideo
realizacja

Metody pracy

Program realizujemy wykorzystując różnorodne metody pracy. Założone cele osiągane są podczas pobytu dziecka w grupie przedszkolnej oraz w czasie zajęć specjalistycznych prowadzonych indywidualnie lub w małej grupie terapeutycznej.

Metody terapeutyczne

Gimnastyka mózgu Paula Denisona, Integracja bilateralna, Metoda Rudolfa Labana, Programy Aktywności M. Ch. Knillów, terapia uspokajająca - metoda Janiny Magnuskiej, muzykoterapia z wykorzystaniem słuchawek SOUNDSORY

Metody edukacyjne

Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, trening koncentracji uwagi, ćwiczenia pamięci

Zabawy

zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy paluszkowe, zabawy badawcze, eksperymenty, zabawy empiryczne i fundamentalne

01

Zakres programu

Program podstawy obejmuje:

02

Terapie

Zakres programu podstawowego obejmuje
szereg terapii:

03

Zajęcia dodatkowe

Zakres programu podstawowego obejmuje
szereg zajęć dodatkowych:

oferta dodatkowa

Program Plus obejmuje:

01

Fizjoterapia

zajęcia ze specjalistą - fizjoterapeutą


04

Ceramikę

02

Ju - jitsu

z elementami ćwiczenia równowagi, panowania nad własnym ciałem, koordynacji ruchowej

05

Robotykę

03

Basen

zajęcia rehabilitacyjne na basenie


06

Zajęcia taneczne

Zapraszamy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Scroll to Top