witamy

Bajkowa Kraina Przedszkole Terapeutyczne

Bajkowa Kraina Przedszkole Terapeutyczne

o profilu językowym

Zapraszamy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapewniamy opiekę i terapię dzieciom z autyzmem i Zespołem Aspergera,  z niepełnosprawnością sprzężoną, z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub lekkim .

4.8/5
polecane przez Rodziców
O nas

Nasze Przedszkole istnieje od 2002 r

Mamy ogromne doświadczenie w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z orzeczeniami. Zapewniamy dzieciom wszechstronną edukację i dbamy o ich jak najlepszy rozwój. Rozumiemy indywidualne potrzeby każdego dziecka. Ponadto wyróżniamy się doskonałymi efektami w nauce języka angielskiego u dzieci od najmłodszych lat.

ważne aspekty

Nasi specjaliści

Przedszkole zapewnia opiekę:

Sprzęt specjalistyczny

warunki do nauki i środki dydaktyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci

Integracja

dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi

Orzeczenia

realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

Indywidualny program

edukacyjno-terapeutyczny dla każdego dziecka

Rewalidacja

min. 3 godziny dziennie dla każdego dziecka oraz inne zajęcia specjalistyczne

opinie rodziców
Z perspektywy rodzica, nie mogę sobie wyobrazić lepszego miejsca dla mojej Anieli. Przedszkole Bajkowa Kraina nie tylko zapewnia wysoką jakość edukacji i terapii, ale także buduje fundamenty dla dalszego rozwoju naszej skarbeczki. Widzimy, jak staje się bardziej pewna siebie, kreatywna i gotowa do stawiania czoła wyzwaniom.
Mama Anieli
daycare-admission-image-1
pexels-alexander-dummer-1912868
day-care-home-about-image

Więcej niż tylko miejsce zabaw

Zapraszamy dzieci w wieku 2,5 - 6 lat z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Scroll to Top